Vítejte na stránkách inspekční společnosti EQIS

EQIS
EXPEDITING and QUALITY INSPECTION SERVICES

Zajišťujeme technické inspekce především v oborech hutní a strojírenské výroby,
a to s velmi různorodým produktovým zaměřením. 

Firma EQIS byla založena jako ryze česká, soukromá a nezávislá inspekční společnost s cílem  nabídnout na trhu služby v oboru kontroly jakosti.

Nezávislá inspekce třetí stranou (TPI) jako služba poskytuje podporu technických, obchodních a investičních záměrů jak velkých společností, nadnárodních korporací a státních institucí, tak i obchodních záměrů malých soukromých subjektů a firem, případně bank a finančních institucí, k objektivnímu posouzení stavu, vývoje, kvality a kompletnosti předmětu jejich technického a ekonomického zájmu.

Vycházíme ze standardu ekonomické kultury v západní Evropě a ve světě, kde patří k zavedené dobré praxi investorů také technicko inženýrské zajištění investic a obchodních případů. Nezávislé posouzení stavu zakázky, výsledků testů a prověření kvalitativních parametrů dle dohodnutých norem a specifikací znamená snížení obchodních rizik zúčastněných stran, a posílení kladného výsledku jejich investičních záměrů.

Nezávislá technická kontrola vašeho produktu, případně výrobního a kontrolního procesu, kvalifikovanými a profesionálními inspektory, ještě u vašeho dodavatele Vám sníží případná rizika z nekvalitní dodávky, případně rizika nedodržení termínu dodávky.

Zajišťujeme technické inspekce především v oborech hutní a strojírenské výroby, a to s velmi různorodým produktovým zaměřením. EQIS je připraven nabídnout kvalifikované a kompetentní služby svých technický inspektorů a inženýrů kvality. Pomůžeme Vám ověřit, potvrdit a případně doložit provedení veškerých požadovaných výrobních a kontrolních procesů a operací včetně jejich objektivního vyhodnocení.

tisknout